en

در آمد Cryptowall 3.0 در اختيار يك گروه از مجرمان سايبري

شماره: IRCNE2015102668

تاريخ: 08/06/94

با توجه به يافته هاي جديد كه توسط CTA بدست آمده است، تنها يك گروه از مجرمان سايبري در آمد حاصل از بدافزار Cryptowall 3.0 را جمع آوري مي كند. بدافزار Cryptowall 3.0 برنامه مخربي است كه رايانه ها را آلوده مي كند، فايل ها را رمزگذاري كرده و و براي بازگشايي رمز تقاضاي پول مي كند.

Cryptowall يكي از انواع خانواده بدافزارهاي گروگان گير است كه خطر بزرگي براي كسب و كارها و مشتريان به حساب مي آيد. اگر رايانه اي آلوده شود، فايل هاي آن رمزگذاري مي شود.

بهترين راه دفاعي براي مقابله با اينگونه بدافزارها آن است كه از فايل ها پشتيبان گيري شود و اين فايل ها به گونه اي نگهداري شود كه توسط مهاجمان در دسترس نباشد.

CTA اعلام كرد بدافزار Cryptowall نسخه 3.0 آخرين نسخه از بدافزارهايي است كه اوايل امسال شناسايي شد. قربانيان بايد از طريق كيف پول bitcoin پول را پرداخت كنند.The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 6 Aban 1394

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)