en

فعاليت مجدد بات نت Dridex

شماره: IRCNE2015102671

تاريخ: 08/07/94

عليرغم از كار افتادن بانت نت Dridex در ماه اوت، ايميل هاي هرزنامه اي حاوي بدافزار Dridex هم چنان مشاهده مي شود.

بدافزار Dridex كه از Cridex يا Bugat شناخته مي شود، بدافزارهاي پيچيده اي هستند كه جزئيات لاگين مالي و ساير اطلاعات شخصي را كه مي تواند براي تخليه حساب هاي بانكي استفاده شوند جمع آوري مي كنند.

محققان بر اين باور بودند كه فعاليت بات نت Dridex متوقف شده است اما به نظر مي رسد كه فعاليت اين بات نت از ماه اكتبر مجددا از سر گرفته شده است.

بات نت Dridex با ارسال ايميل هاي هرزنامه اي همراه با پيوست و لينك خرابكار كاربر را فريب مي دهد و سيستم آن را آلوده مي كند. پيوست ها مي تواند شامل فايل هاي XML و اسناد آفيس مايكروسافت باشد. در حال حاضر فايل هاي زيادي به اين بدافزار آلوده شده اند.


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 7 Aban 1394

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)