en

گزارش آسیب پذیری در Microsoft Server Message Block v3 با شماره CVE-2020-0796

آسیب پذیری مذکور در تاریخ 10 مارس 2020 توسط شرکت مایکروسافت منتشر شده است که از نوع RCE میباشد. مهاجم می تواند با ارسال یک پکت خاص به سمت سرور با سرویس دهنده SMBv3 آسیب پذیر، از آن سوءاستفاده نماید. همچنین درمورد کاربران Client، مهاجم باید قربانی را متقاعد کند تا با یک سرور مخرب که توسط مهاجم پیکربندی شده است ارتباط برقرار کند. سوء استفاده مهاجم از آسیب پذیری مذکور به او این امکان را میدهد تا کد دلخواه خود را بر روی سیستم قربانی اجرا کند.

دانلود گزارش


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

Added 22 Esfand 1398

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)