فا

‫ اخبار

سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات(دژفا)

#‫دژفا مجموعه از سامانه ها است که برای رصد وضعیت تهدیدات و افزایش توان مقابله با آسیب ها در فضای سایبری کشور توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌‌ای کشور که نقش certملی ایران را بر عهده دارد در دست توسعه می باشد. اجزای این سامانه عبارتند از:

سامانه ملی تله افزار

سامانه بومی کاوشگر

سامانه بومی سمات

سامانه بومی بینا

سامانه بومی چکاپ

سامانه بومی سایمان

سامانه بومی دانا

سامانه عمومی سینا (PTAAS)

سامانه بومی سویه (IDS)

سامانه چتر امن


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 19 تیر 1398

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0