en

هزاران برنامه اندرويد هدف حمله تبليغ افزارها

شماره: IRCNE2015112678

تاريخ: 08/18/94

محققان نوع جديدي از بدافزار اندرويد را در هزاران برنامه كاربردي شناسايي كردند كه از عناوين معروفي مانند فيس بوك، توييتر و Snapchat سوء استفاده مي كند. امكان حذف اين بدافزار تقريبا وجود ندارد و كاربر بايد كل دستگاه خود را تعويض كند.

شركت امنيتي تلفن همراه Lookout Security، تبليغ افزار جديد را "trojanized adware" ناميده است. بردارهاي خرابكار برنامه هاي كاربردي معتبر را از روي فروشگاه گوگل پلي برداشته و آن ها را همراه با اين تبليغ افزار بسته بندي مجدد مي كنند و بر روي فروشگاه هاي متفرقه قرار مي دهند.

كاربر برنامه مخرب را از روي فروشگاه متفرقه نصب مي كند و اين برنامه دسترسي كامل سيستم تلفن همراه را بدست مي آورد و راه هايي را براي هكرها باز مي كند تا بتوانند حملات جديدي را راه اندازي نمايند. اين برنامه ها ميزبان تبليغ افزارهايي مي باشند كه پول زيادي را براي مهاجمان جمع آوري مي كنند.

تاكنون آلودگي دستگاهي به اين تبليغ افزار گزارش نشده است. يك شركت امنيتي اعلام كرد كه حداقل سه خانواده بدافزار اندرويدي وجود دارند كه ميزبان تبليغ افزار مي باشند. اين سه خانواده عبارتند از Shuanet، Kemoge كه به عنوان ShiftyBug شناخته مي شود و Shudun يا GhostPush.The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 18 Aban 1394

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)