en

معرفی OWASP 2017 Top 10 و مقایسه آن با OWASP 2013 Top 10

هدف پروژه Top10 افزایش آگاهی امنیت نرم‌افزار با شناسایی برخی از مهم‌ترین خطرات پیش‌روی سازمان‌ها است. پروژه Top10 توسط استانداردهای گوناگون، کتاب‌ها، ابزارها و سازمان‌ها ازجمله MITRE، PCI، DSS، DISA، FTC و موارد بسیار دیگری، مورد اشاره قرارگرفته است. #‫OWASP_2017_Top_10 برای اولین بار در سال 2003 منتشر شد و در سال 2004 و 2007 به‌روزرسانی‌های جزئی بر روی آن انجام شد. نسخه 2010 جهت اولویت‌بندی با ریسک، بهبود داده شد و این الگو در سال 2013 و آخرین نسخه آن در سال 2017 ادامه یافت.

جهت دانلود مطلب بصورت کامل کلیک نمایید.


The Wall

No comments
You need to sign in to comment