en

تکذیب خبر مربوط به نشت اطلاعات از سامانه ایداتیس وزارت بهداشت

در پی درج پاره‌ای اخبار غیرواقعی در خصوص هک سامانه مرتبط با مدیریت توزیع قرص متادون در کشور و دسترسی و نشت اطلاعات هویتی تعداد قابل توجهی از افراد، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (مرکز ماهر) موضوع را با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و پس از ارزیابی‌های دقیق فنی و انجام تست‌های آزمون نفوذپذیری مشخص شد در سامانه مذکور هیچ گونه آسیب پذیری که منجر به دسترسی اطلاعات اعلان شده شود وجود نداشته است.

ضمناً جداول مهم سامانه استخراج و بررسی گردید که آیا اطلاعات مهم و حساس در آن ذخیره میگردد یا خیر، که شواهد و بررسی ها نشان می‌دهد این سیستم اطلاعات هویتی کامل افراد را دریافت، ذخیره و نگهداری نمی‌کند لذا موارد منتشر شده ساختگی و ارتباطی با داده‌های ذخیره شده در این سامانه نداشته است.

لازم به ذکر است برای دریافت هرگونه اطلاعات و آگاهی‌های امنیتی می‌توانید به همین وب‌سایت مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 22115950-021 و آدرس ایمیل cert@certcc.ir تماس حاصل نمایید.


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 25 Aban 1396

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)