en

بررسی و تحلیل باج افزار Fantom

یک باج افزار جدید به نام Fantom که بر پایه ی پروژه ی باج افزار متن باز EDA2 می باشد، توسطJakub Kroustek ، محقق بدافزار AVG کشف شده است. این باج افزار از یک قابلیت جالب که یک صفحه ی به روز رسانی تقلبی ویندوز تحت عنوان اینکه ویندوز در حال نصب به روز رسانی های حیاتی می باشد استفاده می‌کند. این باج افزار صفحه ی به روز رسانی تقلبی ویندوز را به کاربر نشان می دهد ولی در پشت زمینه در حال رمزنگاری فایل های قربانی می باشد. لازم به ذکر است که این باج افزار فقط در سیستم عامل های ویندوز 8 به بعد عملکرد واقعی خود را نشان می دهد

دانلود پیوست


The Wall

No comments
You need to sign in to comment