en

برگزاری کارگاه تخصصی ارتقای دانش امنیت برای متولیان فاوای دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی

کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان آذربایجان غربی با شرکت بیش از 180 نفر در روز سه شنبه مورخ 26/05/95، با همکاری مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و اداره کل فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی توسط مرکز اپا دانشگاه فردوسی در قالب عناوین ذیل برگزار گردید:


ضرورت ها و روند ها
تهدیدات امنیتی ، معماری و طراحی ایمن شبکه ها و زیرساخت سازمانی
پیکربندی امن و زیرساخت بارویکرد دفاع در عمق
مدیریت رخدادهای امنیت رایانه ای و تشکیل تیم های CERT سازمانی


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 9 Shahrivar 1395

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)