فا

‫ اخبار

هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در روترهای NETGEAR

اخیراً چندین به‌روزرسانی امنیتی به منظور وصله سه #‫آسیب‌پذیری موجود در روترهای NETGEAR منتشر گردیده است. از آنجایی که بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها منجر به تحت کنترل گرفتن سیستم آسیب‌پذیر توسط مهاجم می‌شود، به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال نمایند.
آسیب‌پذیری‌های مذکور با نام‌های Demon's Cries (شدت 9.8)، Draconian Fear (شدت 7.8) و Seventh Inferno شناخته شده و محصولات زیر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند:

 • GC108P (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.8.2)
 • GC108PP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.8.2)
 • GS108Tv3 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 7.0.7.2)
 • GS110TPP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 7.0.7.2)
 • GS110TPv3 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 7.0.7.2)
 • GS110TUP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.5.3)
 • GS308T (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.3.2)
 • GS310TP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.3.2)
 • GS710TUP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.5.3)
 • GS716TP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.4.2)
 • GS716TPP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.4.2)
 • GS724TPP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 2.0.6.3)
 • GS724TPv2 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 2.0.6.3)
 • GS728TPPv2 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 6.0.8.2)
 • GS728TPv2 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 6.0.8.2)
 • GS750E (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.1.10)
 • GS752TPP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 6.0.8.2)
 • GS752TPv2 (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 6.0.8.2)
 • MS510TXM (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.4.2)
 • MS510TXUP (به‌روزرسانی به نسخه سیستم‌عامل 1.0.4.2)

جهت اطلاع از روش کاهش مخاطرات آسیب‌پذیری‌های مذکور و جزییات فنی آن‌ها به پیوند زیر مراجعه نمایید:

https://kb.netgear.com/000063978/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-Some-Smart-Switches-PSV-2021-0140-PSV-2021-0144-PSV-2021-0145

مراجع

https://thehackernews.com/2021/09/critical-auth-bypass-bug-affect-netgear.html

https://gynvael.coldwind.pl/?id=741 https://gynvael.coldwind.pl/?id=740 https://kb.netgear.com/000063978/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-Some-Smart-Switches-PSV-2021-0140-PSV-2021-0144-PSV-2021-0145

17 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در Atlassian Confluence Server and Data Center

شرکت Atlassian در به‌روزرسانی اخیر خود، یک #‫آسیب‌پذیری بحرانی اجرای کد از راه دور با شدت 9.8 را در محصول Confluence Server and Data Center خود وصله کرده است. مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری می‌تواند کنترل سیستم آسیب‌دیده را به دست آورد. با توجه به اینکه این آسیب‌پذیری تحت بهره‌برداری فعال قرار دارد، به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آسیب‌پذیری مذکور و روش‌های کاهش مخاطرات آن به پیوند زیر مراجعه نمایید:

https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2021-08-25-1077906215.html

مراجع

https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/09/03/atlassian-releases-security-updates-confluence-server-and-data

15 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در محصولات cisco

شرکت #‫سیسکو در به‌روزرسانی اخیر خود، یک آسیب‌پذیری بحرانی را وصله کرده است. این #‫آسیب‌پذیری (CVE-2021-34746) دارای شدت 9.8 از 10 است و نرم‌افزار Enterprise Network Function Virtualization Infrastructure (NFVIS) را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری قادر به دور زدن احراز هویت، ورود به دستگاه آسیب‌پذیر با دسترسی admin و به دست گرفتن کنترل دستگاه قربانی خواهد بود. با توجه به اینکه هیچ‌گونه روش موقتی جهت کاهش مخاطرات این آسیب‌پذیری منتشر نشده، به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال نمایند.
کد PoC مربوط به این آسیب‌‌پذیری نیز منتشر گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آسیب‌پذیری مذکور به پیوند زیر مراجعه نمایید:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-g2DMVVh

مراجع

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-g2DMVVh https://thehackernews.com/2021/09/cisco-issues-patch-for-critical.html?
15 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات F5

شرکت F5 BIG-IP به‌روزرسانی‌هایی به منظور وصله آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات خود منتشر کرد؛ از آنجایی که این محصولات برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در بخش‌های حساس طراحی شده‌اند، مهاجم با بهره‌برداری از این #‫آسیب‌پذیری‌ ها می‌تواند منجر به به خطر انداختن کامل سیستم قربانی شود.
توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های آسیب‌پذیر اقدام شود. به کاربرانی که قادر به اعمال به‌روزرسانی‌ها نیستند، توصیه می‌شود دسترسی به سیستم‌های آسیب‌پذیر تنها برای کاربران قابل اعتماد محدود شود.
محصولات تحت تاثیر این آسیب‌پذیری‌ها شامل موارد زیر هستند:

 • BIG-IP (all modules)
 • BIG-IQ

یک مورد از این آسیب‌پذیری‌ها (CVE-2021- 23031) دارای شدت بالا (8.8) است که در شرایط خاصی به شدت بحرانی (9.9) افزایش می‌یابد. مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری قادر به اجرای دستورات دلخواه، حذف یا ایجاد فایل یا قعال یا غیرفعال سازی سرویس‌ها خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر آسیب‌پذیری‌ها و نحوه به‌روزرسانی آن‌ها به پیوند زیر مراجعه نمایید:

https://support.f5.com/csp/article/K50974556

مراجع

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-f5-big-ip-bug-impacts-customers-in-sensitive-sectors/

https://support.f5.com/csp/article/K50974556 https://support.f5.com/csp/article/K41351250

7 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در محصولات cisco

شرکت #‫سیسکو در به‌روزرسانی اخیر خود، به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله چندین #‫آسیب‌پذیری موجود در محصولات خود منتشر کرد. به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال نمایند.
این آسیب‌پذیری‌ها محصولات سیسکوی زیر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند:

 • Cisco APIC and Cisco Cloud APIC
 • Cisco NX-OS Software
 • Cisco Nexus 9000 Series Fabric Switches

مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند منجر به اجرای کد دلخواه، افزایش سطح دسترسی به سطح admin یا ایجاد شرایط منع سرویس شود.
برخی آسیب‌پذیری‌های مهم‌تر وصله شده در این به‌روزرسانی‌ها در جدول زیر آورده شده است:

جهت اطلاع از روش کاهش مخاطرات آسیب‌پذیری‌های مذکور و همچنین سایر آسیب‌پذیری‌ها (شدت متوسط) و جزییات فنی آن‌ها به پیوند زیر مراجعه نمایید:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

مراجع

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-frw-Nt3RYxR2

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n9kaci-tcp-dos-YXukt6gM https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n9kaci-queue-wedge-cLDDEfKF https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-pesc-pkmGK4J https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-chvul-CKfGYBh8

7 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در VMware

شرکت VMware به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله چندین #‫آسیب‌پذیری امنیتی موجود در محصولات خود منتشر کرده است. هیچ‌گونه اقداماتی جهت کاهش مخاطرات این آسیب‌پذیری‌ها توصیه نشده است. توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی محصولات آسیب‌پذیر اقدام شود.
این آسیب‌پذیری‌ها محصولات زیر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند:

 • VMware vRealize Operations
 • VMware Cloud Foundation
 • vRealize Suite Lifecycle Manager

مهاجم احرازهویت نشده می‌تواند با دسترسی به شبکه و بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها منجر به افشای اطلاعات حساس یا افزودن گره‌های جدید به خوشه vROps شود. همچنین مهاجم می‌تواند از برخی از این آسیب‌پذیری‌ها به‌منظور کنترل سیستم آسیب‌دیده بهره‌برداری کند.
در جدول زیر اطلاعات مختصری از آسیب‌پذیری‌های مورد بحث آورده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آسیب‌پذیری‌ها یا نحوه انجام به‌روزرسانی، به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0018.html

مراجع

https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/08/25/vmware-releases-security-updates-multiple-products https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0018.html
6 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
فهرست مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی که منجر به حمله در دستگاه‌های لینوکسی شده‌‌اند

محققان امنیتی اخیراً فهرست آسیب‌پذیری‌هایی که به‌منظور به خطر انداختن سیستم‌های لینوکسی تحت بهره‌برداری فعال قرار داشته‌ یا دارای کد PoC هستند را منتشر نموده‌اند.
سیستم‌های آسیب‌پذیر در سازمان‌ها باید از روش‌های امنیتی دارای قابلیت‌های زیر استفاده کنند:

 • پیاده‌سازی روش دفاع در عمق یا دفاع امنیتی چندلایه
 • محافظت در برابر آسیب‌پذیری‌ها
 • استفاده از اصل حداقل دسترسی
 • پایبندی به مدل مسئولیت مشترک

فهرستی از آسیب‌پذیری‌هایی که در سال 2020 بیشترین بهره‌برداری فعال از آ‌ن‌ها مشاهده شده است، در زیر آورده شده‌اند:
CVE-2017-5638
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 با شدت بحرانی 10.0
اطلاعات بیشتر: https://cwiki.apache.org/confluence/display/WW/S2-045
CVE-2020-25213
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در افزونه File Manager وردپرس (wp-file-manager) با شدت بحرانی 10
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25213
CVE-2018-7600
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در هسته سیستم مدیریت محتوای drupal با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://www.drupal.org/sa-core-2018-002
CVE-2020-14750
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Oracle WebLogic Server با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html
CVE-2020-17496
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در ' vBulletin 'subwidgetConfig با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-17496
CVE-2020-11651
آسیب‌پذیری ضعف احراز هویت در SaltStack Salt با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://cert.ir/news/13027
CVE-2017-12611
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts OGNL expression با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-12611
CVE-2017-7657
آسیب‌پذیری سرریز integer در Eclipse Jetty chunk length parsing با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=535668
CVE-2021-29441
آسیب‌پذیری دور زدن احراز هویت در Alibaba Nacos AuthFilter با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29441
CVE-2020-7961
آسیب‌پذیری deserialization در Liferay Portal با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7961
CVE-2019-0230
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 با شدت بحرانی 9.8
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0230
CVE-2017-9805
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 REST plugin XStream با شدت بالای 8.1
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-9805
CVE-2018-11776
آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts OGNL expression و شدت بالای 8.1
اطلاعات بیشتر: https://cert.ir/news/12481
CVE-2013-4547
آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های دسترسی در Nginx crafted URI string handling با شدت بالای 8.0
اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-4547
CVE-2020-14179
آسیب‌پذیری افشای اطلاعات حساس در Atlassian Jira و شدت متوسط 5.3
اطلاعات بیشتر: https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-71536
مراجع

https://thehackernews.com/2021/08/top-15-vulnerabilities-attackers.html

5 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها
 • به‌روزرسانی‌هایی محصولات مایکروسافت برای چندین مورد آسیب‌پذیری
 • به روز رسانی‌های محصولات پرکاربرد Adobe Connect و Magento برای چند آسیب‌پذیری بحرانی
 • به‌روز رسانی محصولات شرکت سیسکو
 • هشدار در خصوص آسیب‌پذیری بحرانی در محصولات جیرا
 • هشدار در خصوص آسیب پذیری در پلت فرم آموزشی Moodle
 • هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در Node.js
 • هشدار در خصوص آسیب‌پذیری ویندوز سرورها در برابر حملات NTLM relay (PetitPotam)
 • هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات SAP
 • به‌روزرسانی محصولات VMware
 • هشدار درخصوص آسیب پذیری در سرویس دهنده Oracle WebLogic

خلاصه‌ای ازمهم‌ترین آسیب‌پذیری‌ها درجدول زیر آورده شده است.

1 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, مهم‌ترین اخبار ماهانه
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 304 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در مرداد ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

1 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, گزارش ماهیانه خدمات مرکز ماهر
هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات Adobe

شرکت Adobe در تاریخ 26 مرداد ماه به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله چندین #‫آسیب‌پذیری در محصولات خود منتشر کرده است. لذا توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به به‌روزرسانی محصولات آسیب‌پذیر اقدام شود.
محصولات تحت تاثیر این آسیب‌پذیری‌ها به شرح زیر هستند:

 • Adobe XMP-Toolkit-SDK
 • Adobe Bridge 
 • Adobe Captivate
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Media Encoder

جزییات آسیب‌پذیری‌ها
دو آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور (CVE-2021-36052 و CVE-2021-36064) با شدت بالای 8.8 و 8.4 در نسخه‌های 2020.1 و پیش از آن از محصول Adobe XMP-Toolkit-SDK وجود دارد که بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از آن به مهاجم امکان اجرای کد از راه دور را خواهد داد. هیچ‌گونه روشی جهت کاهش مخاطرات این آسیب‌پذیری‌ها منتشر نشده است؛ بنابراین به‌روزرسانی این محصول به نسخه2021.07  توصیه می‌گردد. جهت به‌روزرسانی و اطلاعات بیشتر در مورد آسیب‌پذیری‌های مذکور به لینک زیر مراجعه کنید:

https://helpx.adobe.com/security/products/xmpcore/apsb21-65.html

همچنین آسیب‌پذیری CVE-2021-36078 با شدت 8.8 از 10 نسخه‌های 11.1 به قبل از محصول Adobe Bridge را تحت تاثیر خود قرار داده و بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از آن به مهاجم امکان اجرای کد از راه دور را خواهد داد. هیچ‌گونه روشی جهت کاهش مخاطرات این آسیب‌پذیری منتشر نشده است. اعمال وصله‌های منتشر شده (به‌روزرسانی به نسخه 11.1.1 و 10.1.3) این آسیب‌پذیری را رفع می‌کند. اطلاعات بیشتر از آسیب‌پذیری فوق در لینک زیر موجود است:

https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-69.html

سایر آسیب‌پذیری‌های موجود در دیگر محصولات با شدت متوسط و پایین در این به‌روزرسانی وصله شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آسیب‌پذیری‌ها به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://helpx.adobe.com/security.html

مراجع

https://helpx.adobe.com/security.html

https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-69.html https://helpx.adobe.com/security/products/xmpcore/apsb21-65.html

1 شهریور 1400 برچسب‌ها: اخبار, هشدارها و راهنمایی امنیتی
صفحات: « 1 2 3 »