فا

‫ به روز رساني SUSE براي openssl

IRCAD2012051934
شماره: IRCAD2012051934
تاريخ انتشار:2012-05-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي openssl منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه با استفاده از كتابخانه كنترل يك برنامه كاربردي را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP1:
zypper in -t patch sdksp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware:
zypper in -t patch slessp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1:
zypper in -t patch slessp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2:
zypper in -t patch sledsp1-libopenssl-devel-6245
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1:
zypper in -t patch sledsp1-libopenssl-devel-6245
منابع:
SUSE-SU-2012:0623-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 1 آذر 1387

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0