فا

‫ اخبار

گزارش مقايسه آنتي ويروس ها در مهر ماه 89

IRCMRE201011025

مركز ماهر با استفاده از شبكه هاني نت خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر مي‌نمايد.سپس با استفاده از معروفترين آنتي ويروسهاي موجود كه در نمودار زير نام آنها ذكر گرديده ،گونه اين بدافزارها شناسايي مي‌گردد. مركز به صورت ماهانه گزارشي مقايسه ايي مبني بر توانمندي اين آنتي ويروس ها در شناسايي بدافزارهاي موجود را گزارش مي نمايد. نمودار زير نمونه ايي از گزارش مهرماه اين مركز مي‌باشد.

در نمودار فوق، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
ذكر اين نكته ضروري مي باشد كه پايگاه داده بدافزارهاي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته حاصل بدافزارهاي گردآوري شده از شبكه هاني نت كشور بوده و تعداد آن در حال حاضر بيش از 4000 گونه بدافزار مي باشد كه پس از دريافت در شبكه هاني نت كشور به صورت روزانه براي شركت مهران رايانه(آنتي ويروس ايمن) ارسال مي گردد.

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0