فا

‫ اخبار

گزارش مقايسه آنتي ويروس ها در شش ماهه اول 89

RCMRE201011023

نمودار زير نشان دهنده توانمندي هر آنتي ويروس در شناسايي بدافزارها در نيمه اول سال 1389مي باشد.

در نمودار فوق، رنگ آبي نشان دهنده بدافزارهاي كاملا شناسايي شده و موجود در پايگاه داده آنتي ويروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE ) نشان دهنده ميزان درصدي است كه معمولا از روش هايي مبتني بر ويژگي هاي عمومي بدافزار و يا از روش هايي مبتني بر شناسايي برنامه ها ي مشكوك (HEURISTICS TECHNOLOGY) استفاده مي شود، اين روش از آنجا كه بر اساس الگوي مبتني بر امضاء نمي باشد ، ممكن است از دقت كافي برخوردار نبوده و داراي اشتباه باشد.
لازم به ذكر است مقايسه صورت گرفته بر اساس بانك بدافزارهاي موجود در مركز ماهر كه از شبكه هاني نت ملي جمع آوري گرديده است صورت پذيرفته كه در حال حاضردر حدود 4000 عدد بدافزار درآن وجود دارد.

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0