فا

‫ اخبار

گزارش مقايسه آنتي ويروسها در فروردين ماه 89

IRCMRE201004004

مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد. گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد. به عنوان مثال با مقايسه نتيجه خروجي آزمايشگاه ماهر در اسفند ماه 88 با نتيجه اين خروجي در فروردين ماه 89 ملاحظه مي گردد كه آنتي ويروسها داراي خروجي هاي متفاوتي مي باشند. مهمترين دليل اين اختلاف سرعت به روز شدن آنتي ويروسها در شناسايي بدافزارهاي ناشناس و جديد مي باشد.به عنوان نمونه در مقايسه دو آنتي ويروس Kaspersky و Nod32 ،تغيير از 88 درصد به 98 درصدي (بهبود 10 درصدي) در Nod32و تغيير 96 درصدي به 99 درصدي (بهبود 3 درصدي )در Kaspersky مشاهده مي گردد. در خصوص آنتي ويروس ايمن نيز بهبود 7 درصدي در مقايسه اين دو گزارش قابل مشاهده است.


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0