فا

‫ چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114152

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Internet Explorer 10.x

Microsoft Internet Explorer 11.x

Microsoft Internet Explorer 7.x

Microsoft Internet Explorer 8.x

Microsoft Internet Explorer 9.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

7) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

8) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

9) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

10) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

11) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

12) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

13) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

14) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

15) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

16) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

17) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

18) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

19) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

20) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

21) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

22) يك خطاي نامشخص مي تواند براي افشاي اطلاعات خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

23) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

24) يك خطاي نامشخص مي تواند براي دور زدن ويژگي امنيتي ASLR مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

25) يك خطا در موتورهاي Jscript و VBScript مي تواند براي ايجاد تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3104517, KB3100773, KB3105213, and KB3105211):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-112.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67248/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 24 آبان 1394

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0