فا

‫ اخبار

مهم‌ترین اخبار منتشر شده در در پورتال مرکز ماهر در ماه آبان

  • وصله آسیب‌پذیری با شدت بالا 8.8 و شناسه CVE-2021-34991 در تجهیزات SOHO شرکت تجهیزات شبکه Netgear. این آسیب‌پذیری به مهاجم حاضر در شبکه مجاور (LAN) امکان اجرای کد با دسترسی روت را بر روی تجهیزات آسیب‌پذیر فراهم می‌کند.
  • وصله چندی آسیب‌پذیری (6 آسیبپذیری روزصفرم، 6 آسیب‌پذیری بحرانی و 49 آسیب‌پذیری مهم) در محصولات مایکروسافت در ماه نوامبر 2021. مهمترین آن‌ها آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در سرورهای Microsoft با شناسه CVE-2021-42321 و آسیب‌پذیری دور زدن سازوکارهای امنیتی در Microsoft Excel با شناسه CVE-2021-42292
  • وصله ‫آسیب‌پذیری در GitLab Community Edition (CE) و Enterprise Edition (EE) شرکتGitLab با شناسهCVE-2021-22205 (شدت خطر10 ) که به مهاجم راه دور امکان اجرای کد دلخواه را می‌دهد
  • وصله آسیب‌پذیری‌ها در محصولاتCisco Adaptive Security Appliance (ASA)، Cisco Firepower Threat Defense (FTD) و (Cisco Firepower Management Center (FMC از شرکت سیسکو که بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از این آسیب‌پذیری‌ها منجر به حملات منع سرویس و حملات Authenticated Directory Traversal در دستگاه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 1 آذر 1400

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0