فا

‫ اخبار

اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه اکتبر 2021

در اصلاحیه امنیتی روز گذشته #‫مایکروسافت 74 آسیب‌پذیری (4 آسیب‌پذیری روز صفرم) را برطرف کرده است. از این 74 آسیب‌پذیری، سه مورد دارای درجه حساسیت بحرانی، 70 مورد دارای درجه حساسیت مهم و یک مورد دارای درجه حساسیت کم خطر طبقه‌بندی شده‌اند.

این 74 نقص شامل آسیب‌پذیری‌های زیر بوده‌اند:

  • 21 مورد Elevation of Privilege
  • 6 مورد Security Feature Bypass
  • 20 مورد Remote Code Execution
  • 13 مورد Information Disclosure
  • 9 مورد Spoofing

آسیب‌پذیری‌های روز صفرم شامل شناسه‌های زیر می‌شوند:

  • CVE-2021-40449 - Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2021-41338 - Windows AppContainer Firewall Rules Security Feature Bypass Vulnerability
  • CVE-2021-40469 - Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability
  • CVE-2021-41335 - Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

طبق گزارش مایکروسافت، مهاجمین از آسیب‌پذیری CVE-2021-40449 - Win32k به صورت فعال در حال بهره‌برداری هستند. این وصله‌ها شامل:

.NET Core & Visual Studio
Active Directory Federation Services
Console Window Host
HTTP.sys
Microsoft DWM Core Library
Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Edge (Chromium-based)
Microsoft Exchange Server
Microsoft Graphics Component
Microsoft Intune
Microsoft Office Excel
Microsoft Office SharePoint
Microsoft Office Visio
Microsoft Office Word
Microsoft Windows Codecs Library
Rich Text Edit Control
Role: DNS Server
Role: Windows Active Directory Server
Role: Windows AD FS Server
Role: Windows Hyper-V
System Center
Visual Studio
Windows AppContainer
Windows AppX Deployment Service
Windows Bind Filter Driver
Windows Cloud Files Mini Filter Driver
Windows Common Log File System Driver
Windows Desktop Bridge
Windows DirectX
Windows Event Tracing
Windows exFAT File System
Windows Fastfat Driver
Windows Installer
Windows Kernel
Windows MSHTML Platform
Windows Nearby Sharing
Windows Network Address Translation (NAT)
Windows Print Spooler Components
Windows Remote Procedure Call Runtime
Windows Storage Spaces Controller
Windows TCP/IP
Windows Text Shaping
Windows Win32K

در نهایت مایکروسافت اکیداً توصیه به به‌روزرسانی فوری در محصولات تحت تاثیر داشته است.
منابع:


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 21 مهر 1400

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0