فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در مرداد ماه 1400 (304 موردخدمت)

گزارشی از 304 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در مرداد ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 1 شهریور 1400

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0