فا

‫ اخبار

دسترسی عمومی به خروجی ها و نشریات مراکز آپا

مراکز آپا در قالب های مختلف مبادرت به تولید نشریات و خروجی های پژوهشی، ترویجی و دستورالعمل های فنی کرده‌اند. اگر چه بسیاری از این خروجی ها از طریق سایت های مراکز در آدرس https://cert.ir/partners قابل دسترس است، در زیر نمونه‌ای از این خروجی ها که در چند ماه اخیر به دست آمده است لیست شده‌اند:

ردیف عنوان نشریات و خروجی های عنوان مرکز آپا آدرس وبسایت
1 آپای دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.nsec.ir
2 آپای دانشگاه ارومیه http://uucert.com
3 آپای دانشگاه یزد http://cert.yazd.ac.ir
4 آپای دانشگاه یزد http://cert.yazd.ac.ir
5 آپای دانشگاه رازی http://cert.razi.ac.ir
6 آپای دانشگاه رازی http://cert.razi.ac.ir
7 آپای دانشگاه رازی http://cert.razi.ac.ir
8 آپای دانشگاه قزوین http://cert.ikiu.ac.ir
9 آپای دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir
10

ویرا/فصل­ نامه تخصصی امنیت سایبری/شماره ششم/فصل تابستان1399

آپای دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir
11

ویرا/فصل­ نامه تخصصی امنیت سایبری/شماره هفتم/فصل پاییز1399

آپای دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir
12

ویرا/فصل­ نامه تخصصی امنیت سایبری/شماره هشتم/فصل زمستان1399

آپای دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir
13 آپای دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir
14

الزامات امنیتی رایانش ابری بر اساس ماتریس کنترل های ابری

(CCM)

آپای دانشگاه زنجان http://cert.znu.ac.ir/
15 تحلیل بات نت AndroMeda آپای دانشگاه محقق اردبیل http://cert.uma.ac.ir

لیست درحال بروزرسانی است ..


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 21 تیر 1400

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0