فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در اردیبهشت ماه 1400 (772مورد خدمت)

گزارشی از 772 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در اردیبهشت ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 1 خرداد 1400

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0