فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در بازه زمانی 8 لغایت 21 بهمن ماه 1399 (258مورد خدمت)

گزارشی از 258 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته دوم و سوم بهمن ماه (8 الی 21 بهمن ماه 1399) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 22 بهمن 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0