فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در بازه زمانی 24 دی لغایت 7 بهمن ماه 1399 (332مورد)

گزارشی از 332 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته چهارم آذر و هفته اول بهمن ماه (23 دی ماه الی 7 بهمن ماه 1399) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 7 بهمن 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0