فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در بازه زمانی 9 الی 23 دی ماه 1399 (226مورد)

گزارشی از 226 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته دوم و سوم آذر ماه (9 لغایت 23 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 25 دی 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0