فا

‫ اخبار

گزارش خدمات مرکز ماهر در بازه زمانی 25 آذر ماه لغایت 8 دی ماه 1399 (257مورد)

گزارشی از 257 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته چهارم آذر ماه و هفته اول دی ماه (25 آذرلغایت8 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 10 دی 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0