فا

‫ اخبار

مستندات امن سازی و اسکریپت های هاردنینگ پایگاه های دادهMSSQL، Cassandra ،MongoDB ، SQL Server، MySQL ، Oracle و PostgreSQL

در این مستندات، مقاوم‌سازی امنیتی #Cassandra نسخه 3.11 ، #MongoDB نسخه 3.4 ، #SQL Server نسخه 2017 ، #MySQL نسخه 5.7 ، #Oracle نسخه 12c و #PostgreSQL نسخه 9.5 مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور، نحوه وارسی و ایمن‌سازی مقادیر و تنظیمات مربوط به تعداد زیادی از پارامترهای تاثیرگذار در عملکرد این پایگاه‌داده معرفی می‌گردند. در مورد هر پارامتر، کاربرد آن پارامتر به طور مختصر بیان می‌شود، ارزش امنیتی پارامتر ذکر می‌گردد، نحوه آگاهی از مقدار کنونی پارامتر مشخص می‌شود، و در نهایت چگونگی مقداردهی امن پارامتر نشان داده می‌شود.
بررسی پارامترهای مربوط به مقاوم‌سازی در شش فصل متمایز صورت می‌گیرد.در فصل اول، نیازمندی‌های مرتبط با امن‌سازی محیط اجرا ارائه می‌شود. فصل دوم به تشریح پارامترهای نصب و پیکربندی می‌پردازد. فصل سوم به معرفی محدودیت‌هایی اختصاص دارد که باید بر روی فرآیند اتصال و ورود کاربران به اعمال گردد. در فصل چهارم، پارامترهای کنترل دسترسی و مجازشماری مورد بررسی قرار می‌گیرند. پارامترهای مربوط به رویدادنگاری امن در فصل پنجم بررسی می‌شوند. در فصل ششم، تنظیمات مربوط به رمزنگاری مورد توجه قرار می‌گیرند. در پایان نیز، نحوه اجرای اسکریپت‌ها و اعمال تنظیمات مورد نیاز برای مقاوم‌سازی پایگاه‌داده بیان می‌گردد.

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی Oracle

دریافت اسکریپت هاردنینگ Oracle

دریافت اسکریپت هاردنینگ PostgreSQL

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی PostgreSQL

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی MongoDB

دریافت اسکریپت هاردنینگ MongoDB

دریافت اسکریپت هاردنینگ Cassandra

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی Cassandra

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی MySQl

دریافت اسکریپت هاردنینگMySQL

دریافت مستند مقاوم سازی امنیتی MSSQL

دریافت اسکریپت هاردنینگMSSQL


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 16 بهمن 1398

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0