فا

‫ اخبار

مستندات جرم‌شناسی در پایگاه‌ های داده Oracle، Cassandra، MsSQL، MongoDB، PostgreSQL، MySQL

رشد روز افزون حجم اطلاعات از یک سو و پیشرفت فن‌آوری‌های نوین از سوی دیگر سبب شده تا طیف وسیعی از تهدیدها و جرم‌ها در پایگاه‌داد مطرح گردد. وجود این تهدیدها و جرم‌ها سبب شده تا تمهیدات امنیتی چون حفظ محرمانگی، صحت و دسترس‌پذیری در این سامانه‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوارد باشد. مکانیزم‌های امنیتی موجود به سبب حفظ کارایی سامانه نمی‌توانند جلوی تمامی تهدیدها و جرایم اینترنتی در پایگاه‌های داده را بگیرند و لذا امکان وقوع جرم در سامانه امکان‌پذیر است. از این‌رو، به منظور شناسایی شواهد جرم، جمع‌آوری اطلاعات مربوطه، تجزیه‌وتحلیل آن‌ها و در نهایت تهیه مستندات لازم جهت اثبات وجود جرم، شاخه‌ی جرم‌شناسی پایگاه‌داده مطرح می‌گردد. وجود زیرساخت‌های مختلف برای سامانه‌های پایگاه‌داده، طبیعت چند بعدی سامانه‌ها، ابزارهای مختلف جرم‌شناسی و فقدان مدیریت دانش مرتبط با جرم‌شناسی را می‌توان از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه دانست. وجود این چالش‌ها سبب شده است تا جرم‌شناسی پایگاه‌داده به عنوان یک موضوع پیچیده و بغرنج معرفی گردد.

در ادامه و در فصل اول، مفاهیم و تعاریف اولیه‌ی جرم‌شناسی پایگاه‌داده، چالش‌ها، اهداف و گام‌های اجرایی جرم‌شناسی تشریح می‌شود. در فصل دوم، فرآیند جرم‌شناسی و مدیریت جرم برای هر سامانه پایگاه‌داده‌ (سمپاد) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در فصل‌های سوم تا پنجم، گام‌های شناسایی، جمع‌آوری شواهد و اطلاعات، استخراج و تحلیل اطلاعات، ترمیم و ارائه مستندات مربوط به جرم به ترتیب برای هر یک از رویدادهای درج، حذف، بروزرسانی و مشاهده غیرمجاز محتوای جداول، تغییر غیرمجاز شمای پایگاه‌داده و تلاش برای ورود غیرمجاز به سامانه پایگاه‌داده مطالعه می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه پیکر‌بندی‌های ارائه شده در مستند حاضر بر اساس Datastax enterprise 6.0.1 می‌باشد.

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده Oracle

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده Cassandra

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده MongoDB

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده MsSQL

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده PostgreSQL

دریافت مستند جرم‌شناسی در پایگاه‌ داده MySQL


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 8 بهمن 1398

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0