فا

‫ آسیب پذیری روترهای میکروتیک با شناسه CVE-2019-3924

آسیب‌پذیری حیاتی جدید در روترهای #‫میکروتیک و مشخصات سیستم عامل RouterOS پیدا شده است که به حمله کننده این اجازه را می‌دهد که با ارسال بسته های شبکه، یک ضعف افزایش سطح دسترسی را مورد حمله قرار دهد (CWE-269). با استفاده از این آسیب‌پذیری مهاجم می‌تواند به نوعی فایروال را دور بزند. شماره این آسیب‌پذیری CVE-2019-3924 بوده و حمله از طریق شبکه و به‌صورت راه دور قابل اجراست. با توجه به اینکه این حمله به سطح دسترسی خاصی نیاز نداشته و فقط با چند بسته تحت شبکه قابل بهره‌گیری است، ضروری است جهت رفع آسیب پذیری مورد نظر سیستم‌عامل روتر خود را به 6.42.12 (در نسخه long-term) یا 6.43.12 (در نسخه stable) ارتقا دهید.

توضیحات تکمیلی این آسیب‌پذیری به زودی پیوست می‌گردد.

جزییات فنی:
CVE-2019-3924
CWE-269
cpe:/a:mikrotik:routeros
CVSSvs Score: 7.3
Attack Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:X/RL:O/RC:X


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 2 اسفند 1397

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0