فا

‫ اخبار

مطالعه مستقل با تاکید بر خطرات پراهمیت امنیت سایبری SCADA / ICS

در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی از سیستم های کنترل نظارت و گردآوری داده (SCADA) یا #‫سیستمهای_کنترل_صنعتی (ICS) استفاده کرده اند، اما این فناوری ها با چالش های امنیتی مهمی مواجه هستند. در تحقیقی که توسط Forrester Consulting به سفارش Fortinet انجام شد، تقریبا از هر 10 سازمان مورد بررسی 6 سازمان که از SCADA یا ICS استفاده می کنند در سال گذشته نفوذ به این سیستم ها را تجربه کرده اند و بسیاری از این سازمان ها با اجازه دادن به فناوری ها و شرکای دیگر، سطح بالایی از دسترسی به سیستم های خود را فراهم کرده اند. اکثر سازمان ها همچنین ارتباط بین سیستم های سنتی IT و SCADA / ICS خود را گزارش داده اند، و این پتانسیل موجود برای نفوذ به این سیستم های کنترلی را توسط هکرهای بیرونی نشان می دهد.
با وجود این خطرات، بسیاری از اپراتورها از بسیاری از ابزارهای امنیتی موجود برای محافظت از SCADA / ICS استفاده نمی کنند. تقریبا نیمی از کسانی که مورد بررسی قرار گرفته اند رمزگذاری ترافیک Secure Shell (SSH) یا Transport Layer Security (TLS) را برای SCADA / ICS خود بکار نبرده اند و بسیاری از کنترل دسترسی مبتنی بر وظیفه برای کارمندان استفاده نمی کنند.
در عین حال، بسیاری از سازمان هایی که از SCADA / ICS استفاده می کنند با اجازه دادن به یک میزبان از تکنولوژی های دیگر، از جمله سیستم موقعیت یاب جهانی(GPS)، سامانه شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) و دستگاه های Wi-Fi، راه های حمله را باز نموده اند. در عین حال، 97 درصد از کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند، چالش های امنیتی را به دلیل همگرایی فن آوری اطلاعات سنتی (IT) و فناوری عملیاتی(OT) تایید کردند.

در حالی که خبر بد این است که SCADA / ICS با چندین تهدید مواجه هستند، خبر خوب این است که اپراتورها می توانند اقدامات بیشتری برای محافظت از سیستم خود با راه اندازی ابزارهای امنیتی اضافی انجام دهند.


2 SCADA / ICS به عنوان اهداف مورد توجه
در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها پس از سازمان های آب و برق، SCADA / ICS را بکاربرده اند، زیرا آنها به دنبال جمع آوری اتوماتیک داده ها و کنترل اتوماتیک تجهیزات خود هستند. این فن آوری اهداف ارزشمندی را برای هکرها که به دنبال مختل نمودن فعالیت های کسب و کار(تجاری)، جمع آوری باج و یا حمله به زیرساخت های مهم کشور های رقیب می باشند، فراهم می کند. در مطالعه Forrester، 56 درصد از سازمان هایی که از SCADA / ICS استفاده می کردند، یک نفوذ را در سال گذشته گزارش داده اند و تنها 11 درصد آنها نفوذی نداشتند.

برای مطالعه کامل مستند کلیک نمایید


مشخصات خبر

تاریخ ایجاد: 24 دی 1397

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0