فا

‫ امنیت مجازی سازی

اجرای چندین ماشین مجازی روی یک کامپیوتر بجای سرورهای اختصاصی که هر کدام نیازمند نگهداری های دمایی و مراقبت های توان مصرفی است، مبحث متقاعدکننده ای است. گره های مجازی سازی شده که توسط یک سرور فیزیکی واحد تغذیه می شوند، صرفه اقتصادی مناسبی دارد. تأثیرات اقتصادی مجازی سازی می تواند به طرز جذابی قوی باشد. به استناد نظر سنجی انجام شده توسط Forrester در سال 2011، پیاده سازی زیرساخت های ماشین های مجازی 255% از ریسک تنظیم شده در مدل ROI در یک بازه ی 4 ساله را به همراه داشته است که حتی با یک بازدهی 17 ماهه بعد از گسترش نیز برابر است.

اکنون سؤال این است که چه تعداد از ماشین های مجازی را می توان با آن مشخصات سخت افزاری بدون تأثیر قابل توجه در کارایی آنها پیاده سازی کرد؟ این به عنوان نرخ تثبیت شناخته می شود و این در حقیقت بخش ماهرانه کار است. با بسیاری از فاکتورهای که باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال باید دید ماشین مجازی مورد نظر چه نوع کارهایی را باید بتواند انجام دهد؟ از چه نرم افزاری برای ساخت استفاده می شود؟ ریسک های موجود برای سرمایه گذاری تمام عیار روی این کار چیست؟ و چگونه مطمئنانه زیرساخت مجازی خود را باید امن نمود و بدون کاهش بسیار زیاد سرعت در کار، از عدم آسیب پذیری در مقابل مجرمان مجازی اطمینان حاصل کرد؟ برای انتخاب تصمیم درست، به فهمیدن چندین مقوله و چگونگی ارتباط کاری بین آنها نیاز است.

لینک پیوست


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 6 آذر 1395

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0