فا

‫ نتایج برای #vSphere

جستجوی هشتگ

امن‌سازی شبکه در بستر مجازی‌سازی VMware vSphere (بخش دوم)
شبکه‏ ی مجازی یکی از مؤلفه ‏های اصلی برای برقراری ارتباط بین ماشین‌های مجازی در محیط #vSphere است. بنابراین رعایت نکات امنیتی در پیکره بندی شبکه در محیط vSphere یکی از موارد ضروری در حفاظت از یک محیط مجازی است. سوئیچ‏ های مجازی از مهم‏ترین اجزای یک شبکه ‏ی مجازی در محیط vSphere...... بیشتر
2 دی 1396
امن‌سازی شبکه در بستر مجازی‌سازی VMware vSphere (بخش اول)
امن‌سازی شبکه #vSphere یکی از بخش‌های ضروری در حفاظت از محیط مجازی شما است. امنیت شبکه در محیط vSphere ویژگی‌ها و موارد مشترک زیادی با امن‌سازی محیط در یک شبکه فیزیکی دارد، اما همچنین شامل ویژگی‌هایی است که تنها به ماشین‌های مجازی اعمال می‌شوند. در این گزارش به بیان...... بیشتر
18 مهر 1396