فا

‫ نتایج برای #Stuxnet

جستجوی هشتگ

عنوان مستند امنیت محیط توسعه CODESYS برای برنامه نویسی برنامه های کنترلرها
با وجود اینکه امنیت IT کامپیوترهای بازرگانی یک امر متداول است، در گذشته حفاظت از برنامه های کنترل صنعتی در مقابل دسترسی غیرمجاز یا حتی حملات شدید مورد توجه نبوده است. ولی از زمان حمله معروف #Stuxnet، این وضعیت تغییر کرده است. مؤسسات دولتی مانند ICS-CERT یا دفتر فدرال آلمان برای امنیت اطلاعات (BSI، مخفف...... بیشتر
16 تیر 1397