فا

‫ نتایج برای #SamSam

جستجوی هشتگ

هشدار مرکز ماهر در خصوص شیوع باج افزار SamSam
مشاهده و رصد فضای سایبری در روزهای اخیر از افزایش فعالیت #‫باج_افزار #‫SamSam خبر می‌دهد. هر چند شروع فعالیت این باج افزار در ماه های فوریه، مارس و آوریل ۲۰۱۶ گزارش گردیده است، اما فعالیت جدید این باج افزار در ماه های اخیر مجدداً از سر گرفته شده است. بررسی ها نشان می دهد باج افزار SamSam بر خ...... بیشتر
12 اردیبهشت 1397
گزارش تحلیل باج افزار SamSam
مشاهده و رصد فضای سایبری در روزهای اخیر از افزایش فعالیت #‫باج_افزار #‫SamSam خبر می‌دهد. بر اساس گزارشات واصله، شروع فعالیت این باج افزار در ماه های فوریه ، مارس و آوریل ۲۰۱۶ بوده است. اما فعالیت جدید این باج افزار در ماه های اخیر مجددا از سر گرفته شده است. مشاهدات حاکی از آن است که باج افزار ...... بیشتر
10 اردیبهشت 1397