فا

‫ نتایج برای #SQL_SERVER

جستجوی هشتگ

هشدار در خصوص گسترش حملات دسترسی غیرمجاز بر روی سرویس دهنده‌های MS SQL Server از مبدا داخل کشور
پیرو هشدار قبلی در خصوص افزایش حملات به سرویس دهنده‌های #‫SQL_Server بر روی #‫پورت_۱۴۳۳، نتایج رصد حسگرهای این مرکز نشان‌ دهنده گسترش آلودگی احتمالی سرورها در داخل کشور و فعالیت آنها به عنوان مهاجمین جدید در این حملات است. با بررسی نمودارهای روند مشخص می‌شود که در دو ماه اخی...... بیشتر
20 آبان 1398
هشدار مرکز ماهر در خصوص آسیب‌پذیری سرریز بافر بر روی بانک اطلاعاتی SQL SERVER
در روزهای اخیر #‫آسیب‌پذیری سرریز بافر بر روی #‫SQL_SERVER توسط شرکت مایکروسافت گزارش گردیده است. آسیب پذیری (CVE-2018-8273) درServer SQLاین اجازه را به حمله کننده می‌دهد تا بر روی سیستم قربانی با سطح دسترسی حساب Database Engine، به اجرای کد بپردازد. برای بهره‌برداری از این آسیب‌پذ...... بیشتر
27 مرداد 1397