فا

‫ نتایج برای #Ransomwared

جستجوی هشتگ

رمزگشای باج‌افزار Ransomwared
رمزگشای باج‌افزار #Ransomwared توسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoft ارائه شد. این باج‌افزار از الگوریتم رمزنگاری DES برای رمزگذاری داده‌های قربانیان خود استفاده می‌کند و پیام کوتاهی به شرح زیر نمایش می‌دهد: You are ransomwared! To recover your files, email us and buy recovery...... بیشتر
23 بهمن 1398