فا

‫ نتایج برای #Privilege_Escalation

جستجوی هشتگ

آسیب پذیری در X.org بر روی Linux و BSD
اخیراً، محققین امنیت سایبری، یک #‫آسیب_پذیری بر روی X.org سرور کشف کرده اند که در صورت #Exploit شدن موفقیت آمیز آن، عملیات #Privilege_Escalation جهت رسیدن سطح دسترسی به root برای نفوذگران در سیستم عامل های Linux Base و BSD Base امکان پذیر خواهد بود. این آسیب پذیری که با شماره شناسایی CVE-2018-14665 توسط...... بیشتر
7 آبان 1397