فا

‫ نتایج برای #Mozilla_Thunderbird

جستجوی هشتگ

آسیب‌پذیری‌های چندگانه اجرای کد دلخواه در Mozilla Thunderbird
#‫آسیب‌پذیری‌های چندگانه‌ای در #Mozilla_Thunderbird شناسایی شده است که شدید‌ترین آن می‌تواند موجب اجرای کد دلخواه شود. Mozilla Thunderbird یک سرویس ایمیل است. بهره‌برداری موفق از شدیدترین این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند موجب به دست گرفتن کنترل سیستم آسیب‌پذیر...... بیشتر
2 تیر 1398