فا

‫ نتایج برای #Huawei

جستجوی هشتگ

هشدار مرکز ماهر در خصوص افزایش حملات به پورت 37215 روترهای Huawei
رصد صورت گرفته از سوی مرکز ماهر طی روزهای نهم و دهم مهر ماه سال جاری ، نشان دهنده افزایش حملات بر روی پورت 37215 مربوط به روترهای شرکت #‫Huawei بوده است. گزارش پیوست بررسی حملات ثبت شده در روزهای مختلف مهر ماه را نشان می‌دهد.
18 مهر 1397