فا

‫ نتایج برای #Foxit

جستجوی هشتگ

انتشار به روزرسانی‌های امنیتی Foxit PDF Reader برای 118 آسیب‌پذیری
اخیراً کمپانی #‫Foxit به‌روزرسانی‌های امنیتی برای برنامه‌های Foxit PDF Reader و Foxit PhantomPDF منتشر کرده‌است که 116 #‫آسیب‌_پذیری در آن وصله شده‌است. از این تعداد 18 آسیب‌پذیری توسط شرکت Cisco Talos کشف‌شده است. تمام 18 آسیب‌پذیری که توسط Cisco Talos ...... بیشتر
23 مهر 1397