فا

‫ نتایج برای #Asruex

جستجوی هشتگ

سوءاستفاده‌ی بدافزار Asruex از آسيب‌پذيری‌های قديمی جهت آلوده‌سازی اسناد PDF و Word
طبق گزارش‌های Trend Micro، نوع جدیدی از فعالیت‌های درب‌پشتی #Asruex مشاهده شده است که #‫آسیب‌پذیری‌های قدیمی در Microsoft Office و Adobe Reader و Acrobat 9.x را هدف قرار می‌دهد. Asruex ابتدا در سال 2015 کشف شد و قبلاً با جاسوس‌افزار DarkHotel همراه بود. DarkHotel گروه...... بیشتر
12 شهریور 1398