فا

‫ نتایج برای #ArcSight

جستجوی هشتگ

معرفي، آموزش نصب و پيكربندي سامانه HP Arcsight (بخش سوم)
برای برقراری امنیت و شناسایی حملات و مقابله با آن‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این ابزارها SIEM است که در مرکز عملیات امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولیدکنندگان مختلف در سراسر جهان محصولات SIEM متنوعی را تولید کرده‌اند. یکی از این تولیدکنندگان #‫ArcSight از زیر ...... بیشتر
6 دی 1396
معرفي، آموزش نصب و پيكربندي سامانه HP Arcsight (بخش دوم)
برای برقراری امنیت و شناسایی حملات و مقابله با آن‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این ابزارها SIEM است که در مرکز عملیات امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولیدکنندگان مختلف در سراسر جهان محصولات SIEM متنوعی را تولید کرده‌اند. یکی از این تولیدکنندگان #‫ArcSight است که ...... بیشتر
2 دی 1396