فا

‫ نتایج برای #Adobe

جستجوی هشتگ

انتشار به‌روزرسانی ماه جولای سال 2019 Adobe
#‫Adobeبه‌روزرسانی‌های امنیتی ماه جولای سال 2019 خود را جهت رفع آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزارهای Bridge CC، Experience Managerو Dreamweaverمنتشر ساخته است. هیچ یک از آسیب‌پذیری هایی که در این ماه توسط Adobeبرطرف شده‌اند، از نظر شدت، بحرانی نیست. عمده‌ی آ...... بیشتر
24 تیر 1398
انتشار به روزرسانی‌های امنیتی Adobe برای 86 آسیب‌پذیری حیاتی و مهم
#‫Adobe به روز رسانی‌های امنیتی را برای نسخه‌های مک و ویندوز دو محصول Adobe Acrobat و Adobe Reader منتشر کرده‌است. این به‌روزرسانی‌ها شامل 47 #‫آسیب‌_پذیری حیاتی (critical) و 39 آسیب‌پذیری مهم (important) هستند. از کل آسیب‌پذیری‌های حیاتی 46 تعداد از آنها ...... بیشتر
23 مهر 1397