فا

‫ نتایج برای #Adobe

جستجوی هشتگ

رفع پنج نقص در برنامه‌های ColdFusion، After Effects و Digital Editions شرکت Adobe
سه #‫آسیب‌پذیری با شدت «مهم»، نسخه‌های 2016 و 2018 از ColdFusion را تحت‌تأثیر قرار داده‌‌اند و سوءاستفاده از آن‌ها می‌تواند به ترتیب منجر به افشای اطلاعات (CVE-2020-3767)، افزایش امتیاز (CVE-2020-3768) و انکار سرویس (CVE-2020-3796) شود. شرکت #Adobe یک آسیب...... بیشتر
31 فروردین 1399
انتشار اولين به‌روزرسانی سال 2020 شرکت Adobe
#Adobe اولین نسخه‌ی سال 2020 خود را برای ویندوز منتشر کرد که چندین آسیب‌پذیری در محصولات Illustrator و Experience Manager را برطرف می‌کند. به‌روزرسانی‌های امنیتی برای Illustrator CC 2019 در ویندوز، به پنج مسئله‌ی فساد حافظه‌ (CVE-2020-3710 ، CVE-2020-3711 ، CVE-2020-3712...... بیشتر
5 بهمن 1398
انتشار به‌روزرسانی ماه جولای سال 2019 Adobe
#‫Adobeبه‌روزرسانی‌های امنیتی ماه جولای سال 2019 خود را جهت رفع آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزارهای Bridge CC، Experience Managerو Dreamweaverمنتشر ساخته است. هیچ یک از آسیب‌پذیری هایی که در این ماه توسط Adobeبرطرف شده‌اند، از نظر شدت، بحرانی نیست. عمده‌ی آسیب...... بیشتر
24 تیر 1398
انتشار به روزرسانی‌های امنیتی Adobe برای 86 آسیب‌پذیری حیاتی و مهم
#Adobe به روز رسانی‌های امنیتی را برای نسخه‌های مک و ویندوز دو محصول Adobe Acrobat و Adobe Reader منتشر کرده‌است. این به‌روزرسانی‌ها شامل 47 #‫آسیب‌_پذیری حیاتی (critical) و 39 آسیب‌پذیری مهم (important) هستند. از کل آسیب‌پذیری‌های حیاتی 46 تعداد از آنها...... بیشتر
23 مهر 1397