فا

‫ نتایج برای #کامپایلرها

جستجوی هشتگ

ابزارهای اشکال‌زدایی امنیتی در زبان‌های برنامه‌نویسی C/C++
مجموعه‌ای از #‫کامپایلرها برای اشکال‌زدایی برنامه‌های نوشته‌شده به زبان C و C++ وجود دارند که این زبان‌ها را از نقطه‌نظر نگارش و برخی ایرادات منطقی بررسی می‌کنند، اما این کامپایلرها قادر به بررسی و تحلیل مشکلات امنیتی موجود در کد برنامه نیستند. در کنار کامپایلرهای رایج...... بیشتر
13 آبان 1396