فا

‫ نتایج برای #زیمنس

جستجوی هشتگ

آسیب پذیری صنعتی SPPA-T3000 شرکت Siemens
تجهیزات صنعتی #‫زیمنس که معمولاً در نیروگاه های سوخت های فسیلی و در مقیاس بزرگ یافت می شوند با آسیب پذیری های امنیتی متعددی همراه هستند ، که شدیدترین آنها نواقصی اساسی است که امکان اجرای کد از راه دور را دارند. محصول SPPA-T3000 تحت تأثیر این نواقص می باشد. این سیستم کنترلی توزیع شده برای کنترل و نظارت...... بیشتر
1 دی 1398