فا

‫ نتایج برای #روزصفرم

جستجوی هشتگ

آخرين به‌روزرسانی سال 2018 مايکروسافت و وصله‌شدن 9 آسيب‌پذيری حياتی
#‫مایکروسافت آخرین به‌روزرسانی سال جاری را برای رفع نه# آسیب‌پذیری حیاتی که شامل یک نقص #‫روزصفرم بود، منتشر کرد و چندین آسیب‌پذیری مهم در برنامه‌های مختلف ازجمله برنامه‌های MS Office را وصله کرد. آسیب‌پذیری روز صفرم مایکروسافت (CVE-2018-8611)، یک آسیب‌پذیری ارتقاء ...... بیشتر
28 آذر 1397