فا

‫ نتایج برای #رمزگشای

جستجوی هشتگ

رمزگشای باج‌افزار Aurora
#‫رمزگشای باج‌افزار Auroraتوسط پژوهشگران به‌روزرسانی شد. این باج‌افزار که به نام‌های Zorro، Desuو AnimusLockerنیز شناخته می‌شود، با بهره گیری از الگوریتم‌های XTEAو RSAفایل‌های قربانیان را رمزگذاری کرده و پیغام‌ باج‌خواهی خود را در قالب یک فایل متنی و با...... بیشتر
20 مهر 1398
رمزگشای باج‌افزار Muhstik
#‫رمزگشای باج‌افزار Muhstikتوسط پژوهشگران ارائه شد. این باج‌افزار با نفوذ به ذخیره‌سازهای QNAPو با بهره‌گیری از الگوریتم AES-256فایل‌های قربانیان را رمزگذاری کرده و پیغام‌ باج‌خواهی خود را در قالب یک فایل متنی و با نام‌ README_FOR_DECRYPT.txtدر سیستم قربانی ...... بیشتر
20 مهر 1398
رمزگشای باج‌افزار HildaCrypt
#‫رمزگشای باج‌افزار HildaCryptتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftارائه شد. #‫باج‌افزار HildaCryptدر ابتدا به عنوان گونه جدیدی از باج‌افزار خانواده STOPشناخته می‌شد اما چیزی نگذشت که مشخص گردید نام این باج‌افزار در واقع HildaCryptاست. این باج‌افزار، فایل‌های قربانی...... بیشتر
17 مهر 1398
رمزگشای باج‌افزار GalactiCrypter
#‫رمزگشای باج‌افزار GalactiCrypterتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftارائه شد. باج‌افزار GalactiCrypter، اولین بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و ادامه فعالیت خود را در سال ۲۰۱۹ مجدداً از سر گرفت. این باج‌افزار که از الگوریتم رمزنگاری AES-256برای رمزگذاری فایل‌ها بهره می‌برد، رشته...... بیشتر
17 مهر 1398
رمزگشای باج‌افزار WannaCryFake
#‫رمزگشای باج‌افزار WannaCryFake توسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoft ارائه شد. این باج‌افزار، با پسوند مشابه باج‌افزار مخرب و مشهور WannaCry پس از مدت کوتاهی از انتشار سراسری آن منتشر شد. باج‌افزار WannaCryFake فایل‌های قربانی را با الگوریتم AES-256 رمزگذاری نموده و پسوندی...... بیشتر
13 مهر 1398
رمزگشای باج‌افزارهای Yatron و FortuneCrypt
#‫رمزگشای باج‌افزارهای Yatron و FortuneCryptتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Kaspersky ارائه شد. این باج‌افزار که شهرت خاصی ندارد و به علت بهره گیری از کد باج‌افزار HiddenTear از الگوریتم رمزنگاری ضعیفی استفاده می‌کند، توانسته است حداقل 600 قربانی را آلوده کند. این باج‌افزار، پس...... بیشتر
13 مهر 1398