فا

‫ نتایج برای #حیاتی

جستجوی هشتگ

هشدار مرکز ماهر در خصوص آسیب پذیری بحرانی در سیستم مدیریت محتوای دروپال
▪️يك آسیب پذیری بحرانی در هسته ی سیستم مدیریت محتوای #‫دروپال با درجه اهمیت بسیار #‫حیاتی شناسایی و در تاریخ ۲۸ مارس اعلام شده است. این #‫آسیب_پذیری به نفوذگر امکان اجرای کدهای مخرب از راه دور را در نسخه های 7 و8 دروپال بدون نیاز به احراز هویت می دهد و نفوذ گران براحتی می توانند تمامی وب سایت شما را در...... بیشتر
20 فروردین 1397