فا

‫ نتایج برای #آسیبپذیری

جستجوی هشتگ

شناسایی و رفع آسیب پذیری های بحرانی محصولات شرکتAdobe
#‫آسیبپذیری های شناسایی شده که طی جدول پیوست لیست شده مربوط به دو محصول پرکاربرد Adobe Acrobat و Adobe Reader شرکت Adobe می باشد. روش اجرا: ابتدا یک فایل PDF آلوده (که به روش های مختلف در سیستم هدف بارگذاری شده) توسط کاربر قربانی اجرا میگردد. طی این فرایند امکان دسترسی از راه دور را برای مهاجم/مهاجمین...... بیشتر
26 خرداد 1398